Menu Close
Globoti vaiką – tai dalintis meile !
Mūsų didžiausia svajonė čia gyvenantiems vaikams sukurti namus pilnus nuoširdžių pašnekesių, bendrų tikslų ir svajonių, skambančio skardaus juoko… Siekiame išugdyti gebėjimą suprasti vieniems kitus, patarti vieni kitiems, neteisti, išklausyti, atleisti, tiesiog augti ir tobulėti visiems kartu.

Veiklos sritys

Ką mes veikiame ?

Varėnos rajono savivaldybės šeiminiuose namuose vaikams sukurta gyvenimui šeimoje artima aplinka – jie turi savo kambarius, kuriuose gyvena ne daugiau dviejų vaikų, artimesniam bendravimui gali susirinkti į svetainę, kurioje yra televizorius, minkštasuoliai, laisvalaikiui skirti žaidimai. Virtuvėse, aprūpintose reikiama buitine įranga, globotiniai gali ir skatinami, mokomi pagal savo amžių ir galimybes patys gaminti maistą.

Sąlygos

Sukuriame vaikui emociškai palankią aplinką, ugdančią vaiko savarankiškumą ir finansinį raštingumą, dalyvauja veiklose, programose ir projektuose.

Įveikimas

Pasitelkdami specialistus padedame vaikui įveikti patirtas netektis ir (ar) trauminę patirtį ir užmegzti su aplinkiniais saugius emocinius ryšius.

Įveikimas

Pasitelkdami specialistus padedame vaikui įveikti patirtas netektis ir (ar) trauminę patirtį ir užmegzti su aplinkiniais saugius emocinius ryšius.

Ugdymas

Kartu su vaiko formaliojo ugdymo įstaiga organizuoja papildomas ugdymo paslaugas, siekdami padidinti vaiko akademinį pažangumą;

Aplinka

Vykdome kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, siekdami užtikrinti vaiko fizinę, emocinę ir socialinę gerovę, individualių jo poreikių tenkinimą ir visapusišką vaiko apsaugą;

Aktualu

Naujienos ir kiti pranešimai

Informuojame, kad 2024 m. birželio 18 d. Varėnos rajono savivaldybės …

Globos centruose paslaugas gali gauti ne tik globėjų, bet ir …

Atsisakydamas sovietinių tradicijų, Seimas iš atmintinų dienų sąrašo išbraukė birželio …

Susipažinkime

Informacija apie šeimynas

Šeimyna globoja keturis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip aštuoni vaikai) šeimos aplinkoje. Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, kai broliai ir seserys neišskiriami, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas su negalia.

Atgalinis ryšys

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė
Mums labai svarbi jūsų nuomonė, nes tikime, kad viskas, kas geriausia yra sukuriama bendromis pastangomis, todėl maloniai Jūsų prašome pasidalinti savo mintimis, išsakyti pastabas, o gal tiesiog pagirti kurį nors mūsų įstaigos narį 🙂

Pagalba

Savanorystė

Kiekvienas savanoris, pasitelkdamas asmenines savybes ir gebėjimus, gali padaryti turtingesnį vaikučių buvimo laiką.
Atliekamas darbas gali būti labai įvairus, priklausantis nuo žmogaus siekių, norų ir polinkių. Savanoriai gali dalyvauti įstaigos veikloje skleisdami informaciją apie įstaigą, tvarkydami aplinką, tiesiogiai dirbti su vaikais: bendrauti, organizuoti užimtumą, pagelbėti kasdienėje veikloje.

Bendradarbiavimas

Partneriai ir projektai

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai dalyvauja įvairiose akcijose, konkursuose, kūrybiniuose projektuose, parodose..

Skip to content